Diensten

Mijnrechtopzorg.nl

no cure no pay

Voor iedereen die zorg nodig heeft

 

 

Krijgt u niet de zorg waar u recht op heeft? Ik maak namens u bezwaar en als dit niet helpt, ga ik voor u naar de rechter. De zaken die ik behandel zijn o.a.:

- Indicaties Wet langdurige zorg via het Centrum Indicatiestelling Zorg

- Indicaties Jeugdzorg via uw gemeente

- Verantwoording uitgaven budget (pgb)

- Voorzieningen Wmo via uw gemeente

- Gehandicapten parkeerkaarten en regiotaxi

Neem voor ander soorten zorg contact met mij op om te kijken of ik daar mee uit de voeten kan.

 

Ik werk samen met Hans de Bruijn van pgb-vg.nl, een begrip op het punt van persoonsgebonden budgetten (pgb). Hans biedt hulp bij het aanvragen van indicaties en verzorgt cursussen over het pgb. Samen zorgen wij dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft.

Heldere werkwijze

 

 

Als moeder van een gehandicapt kind, weet ik hoe fijn het is om echt geholpen te worden. Met juridisch advies moet je nog steeds zelf de brief schrijven en op de post doen. Daarom neem ik u graag werk uit handen, zonder dat u de controle verliest.

 

Na het doornemen van het dossier geef ik aan of het naar mijn mening zinvol is om bezwaar of beroep in te dienen. Ik vraag u dan om akkoord te gaan met mijn werkwijze en betaling. Om voor u aan het werk te kunnen gaan, heb ik van u een machtiging nodig. Die zal ik opstellen en aan u zenden ter tekening. Ook zult u mij de stukken, zoals aanvraag en besluit toe moeten zenden. Dit kan per e-mail.

 

Wanneer u mijn hulp inroept tot twee weken voor het einde van de bezwaar-/beroepstermijn, dien ik voor u een pro-forma bezwaar/beroep in. Met dit pro-forma bezwaar/beroep vraag ik om een nieuwe termijn, zodat ik voldoende tijd heb om uw bezwaar- of beroepsgronden goed te motiveren. Over het algemeen krijg ik daar 4 weken extra de tijd voor. Indien u mijn hulp vlak voor het einde van de bezwaar-/beroepstermijn inroept, dient u zelf een pro-forma bezwaar/beroep in te dienen. Open hier uw pro-forma bezwaar/beroep.

 

Aan de hand van de door u toegezonden stukken stel ik een concept bezwaar-/beroepsschrift op. Deze zend ik ter controle toe. Pas na uw goedkeuring dien ik het in.

 

Het vervolg is dat we uitgenodigd worden voor een (hoor)zitting. Met uw goedvinden zal ik dan namens uw kind het woord doen. Ik stel het op prijs als u de zitting bijwoont. Ik stel voor dat we een half uur eerder afspreken om elkaar te ontmoeten en de zaak door te spreken. De instantie zal zeker vragen over het functioneren van uw kind stellen, die u het best zelf kunt beantwoorden. Op de zitting is het van belang dat de juiste bewoordingen worden gebruikt. Ik zal u dan ook voorafgaande aan de zitting wat aanbevelingen doen over wat u wel en niet moet zeggen.

 

Vervolgens ontvangen we binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing op bezwaar. Deze termijn kan nog eventueel een keer verlengd worden. De uitspraak van de rechtbank is niet aan termijnen gebonden.

Handig om te weten

Pro-forma bezwaar

Laat uw bezwaartermijn niet voorbij gaan. Stuur zelf vlak voor het einde van de termijn, aangetekend, een 'pro-forma' bezwaarschrift in. Hiermee krijgt u over het algemeen 4 weken extra de de tijd om uw zaak goed te motiveren.

Open hier uw pro-forma bezwaar

 

Machtiging

Met een machtiging geeft u mij toestemming om voor u een bezwaar- of beroepsschrift in te dienen, voor u te spreken tijdens de (hoor)zitting en in het algemeen de contacten met de instantie te onderhouden. Alle brieven komen vanaf dat moment bij mij aan. Ik hou u vervolgens weer op de hoogte van deze briefwisseling.

Open hier uw machtiging

 

Procedure rechtbank

In dit informatieblad vindt u informatie van de rechtbank over de procedure bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Lees meer over de procedure...

COPYRIGHT ©