Kosten

Mijnrechtopzorg.nl

no cure no pay

No cure no pay

 

 

Bezwaar

Voor het in behandeling nemen van uw zaak vraag ik € 50. Dit is voor de kosten die ik maak voor papier, printen, telefoonkosten, postzegels, aangetekend verzenden enz.

Reiskosten naar de hoorzitting, à € 0,29 per km, worden apart in rekening gebracht. Voor het overige betaalt u mij nog niets.

De hoorzitting voor CIZ kan in Utrecht worden gehouden, waarvoor ik geen reiskosten zal berekenen.

 

Als u in de beslissing op uw bezwaar volledig of meerendeels in het gelijk bent gesteld, krijgt u van mij een rekening voor het bedrag van € 992. Dit bedrag moet de instantie mij vergoeden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer het geld bij mij binnen is vervalt uw betalingsverplichting aan mij.

Wanneer de instantie onverhoopt weigert om te betalen kunt u mij machtigen om tegen deze weigering beroep in te stellen. In dat geval wordt de betaling van de rekening uitgesteld tot na de uitspraak van de rechter.

 

En voor de duidelijkheid: u betaalt mij niets als u in het ongelijk bent gesteld.

 

Alles inclusief BTW.

 

Beroep

Voor het in behandeling nemen van uw beroepszaak vraag ik € 100. Dat is voor de kosten die ik maak voor papier, printen, telefoonkosten, postzegels, aangetekend verzenden enz.. Reiskosten naar de rechtbankzitting, à € 0,29 per km, worden apart in rekening gebracht. Voor het overige betaalt u mij nog niets.

 

Voor het in behandeling nemen van uw beroep vraagt de rechtbank € 46 griffierecht. Deze kunt u zelf rechtstreeks betalen. Wanneer u de zaak wint, krijgt u dit bedrag terug.

 

Als u in de uitspraak volledig of meerendeels in het gelijk bent gesteld, krijgt u van mij een rekening voor het bedrag van € 1.492. De instantie moet mij € 992 vergoeden, op grond van de Algemenewet bestuursrecht. Wanneer het geld bij mij binnen is, vervalt dit deel van uw betalingsverplichting aan mij. Dan betaalt u mij dus € 500 voor mijn arbeidstijd. Voor de duidelijkheid: u betaalt mij niets als u in het ongelijk bent gesteld.

 

Alles inclusief BTW.

Dwangsom bij bezwaar

 

 

Vanaf het einde van de bezwaartermijn heeft de instantie 6 weken om een beslissing op het bezwaar te nemen, of 12 weken wanneer zij gebruik maakt van een onafhankelijke bezwarencommissie (afwijking voor de Wlz: het CIZ heeft altijd 21 weken). De praktijk wijst uit dat instanties de beslistermijn vaak niet halen. De wetgever heeft bepaald dat de instantie bij overschrijding van de termijn een dwangsom verschuldigd is. Wanneer de termijn overschreden wordt, zal ik de instantie namens u, in gebreke stellen. Zij hebben dan alsnog 2 weken om een beslissing op het bezwaar te nemen. Een eventuele betaling van de dwangsom komt ten goede aan mij. Voor de eerste week dat de termijn overschreden wordt ontvang ik € 20 per dag, in de derde week loopt dit al op tot € 30 per dag tot een maximum van € 1.260..

 

Handig om te weten

Ingebreke stelling

De wetgever heeft bepaald dat de instantie bij overschrijding van de termijn om een besluit te nemen, een dwangsom aan de aanvrager moet betalen. De gedachte hierachter is dat overheden te weinig rekening houden met de belangen van aanvragers op een spoedige behandeling, zodat de dwangsom als stok achter de deur is ingesteld. U wilt ten slotte zo snel mogelijk zekerheid, en daar heeft u recht op.

Print hier uw ingebreke stelling

 

 

COPYRIGHT ©