Referenties

Mijnrechtopzorg.nl

no cure no pay

Wat anderen over mij zeggen

 

 

Mariska heeft me perfect geholpen, vriendelijk, vakkundig, zoekt alles tot in de puntjes uit, neemt alle tijd voor je. Een dikke 10.

28 januari 2014

Kees, Doesburg

 

Begin vorig jaar hebben wij zorg via CIZ aangevraagd voor onze zoon. Helaas kregen wij, geheel tegen onze verwachting in, te horen dat onze zoon volgens het CIZ niet in aanmerking kwam voor zorg op grond van de WLZ. Mariska heeft ons toen geholpen, met als resultaat dat onze zoon alsnog met terugwerkende kracht een positief indicatiebesluit klasse 5 heeft gekregen. Mariska heeft ons zeer goed geholpen, was geduldig en zeer kundig. Ook prettig dat ze altijd bereikbaar is en snel reageert. Wij bevelen haar van harte aan!

1 februari 2017

Corry, Vlaardingen

 

Door de professionele hulp, begeleiding en steun die Mariska ons gaf, is het gelukt de strijd die wij leverden tegen het CIZ te winnen. Ongelooflijk veel werk heeft Mariska voor onze zoon verzet tot aan de rechtbank en rechtzaak toe. Maar het is niet voor niets geweest. Wij zijn blij met de uitspraak van de rechter. Wij kunnen alleen maar aan een ieder die dit leest, adviseren… Heb je hulp nodig? Wij weten iemand die door het doolhof de juiste weg weet te bewandelen, haar naam is Mariska Vink!

9 mei 2014

Tony en Sandra, Den Haag

 

Wij hebben Mariska leren kennen, omdat wij het niet eens waren met de indicatie van Jeugdzorg van onze zoon. Via een kennis die aangaf dat wij maar met Mariska contact moesten opnemen, omdat zij wel kennis van zaken had. Reeds na het eerste contact een snelle terugkoppeling en er werd meteen orde op zaken gesteld. Alles werd doorgenomen en gekeken of bezwaar zinvol was. Dit bleek inderdaad zo te zijn. Het bezwaar is op de juiste manier ingediend en op tijd. Daarnaast was ze altijd bereikbaar. Ook 's avonds helemaal geen probleem. Bij de hoorzitting was ze volgens afspraak aanwezig en heeft het woord gevoerd. Voor ons een rots in de branding, daarnaast een leuke vrouw die naast haar kennis ook een prettig persoon is om mee te communiceren.

19 maart 2014

Miranda, Groot-Ammers

 

Ik heb Mariska Vink als een heel intergere en enthousiaste professional ervaren. Door haar adequate hulp hebben we een dreigend drama rond de pgb van onze zoon weten te voorkomen. Haar professionele insteek combineert ze op een pracktische en toegankelijke manier en met respect naar het gemodder waar wij ouders soms toe in staat zijn :).

6 september 2014

Paul en Sophie, Den Haag

 

Wat hebben wij gevochten samen om ons recht te krijgen betreffende het PGB. De strijd die jij op je nam was ongekend. Sinds juni 2013 tot aan gisteren 12 mei 2016 hebben wij een titane strijd geleverd en is het jou gelukst om de onderste steen boven te krijgen. Van bezwaarschrift tot aan rechtbank, vervolgens naar de centrale raad. Top was jij. je stond er voor ons sterk te zijn. Maar wij hebben gewonnen. Ongelooflijk bedankt voor je steun, goede zorgen tijdens de rechtbank bezoeken en de vele verwikkelingen erna.

 

12 mei 2016

Tony en Sandra, Den Haag

 

Wij willen je heel erg bedanken voor alle hulp om ons gelijk te krijgen bij het CIZ, zonder je doortastende optreden het inschakelen van het juiste adviesburo en de gang naar de rechter, was ons dat niet gelukt !

Dit alles heeft erin geresulteerd dat onze moeder op haar plekje in het verzorginghuis kan blijven en dat ze zich in haar laatste levensjaren geen zorgen over de toekomst meer hoeft te maken. Je hebt een zware last van onze schouders genomen.

Mochten er toekomstige clienten zijn die een onafhankelijke referentie willen hebben mag je altijd mijn telefoonnummer of emailadres geven.

Nogmaals hartelijk dank !!,

 

11 januari 2017

Jan, Marja en Fred, Oosterhout

 

In mei 2016 kregen wij na een telefonische herindicatie tot onze schrik te horen dat ons kind geen recht meer had op WLZ . Wij hebben sinds 2007 al een PGB, dat werd nu ineens van tafel geveegd. Ik vond dit zeer onterecht en ben via via bij Mariska terecht gekomen voor hulp bij het bezwaar. Mariska heeft mij op zeer professionele wijze geadviseerd en geholpen.

Ze heeft in eerste instantie aangegeven wat er ontbrak, zoals bijvoorbeeld een recent IQ onderzoek en gaf mij tips om verslagen/ bevindingen van artsen op papier te laten zetten.

Ik vond het een enorm spannende periode met de hoorzitting in het vooruitzicht omdat ik het moeilijk vind alles goed uit te leggen, maar Mariska stelde mij steeds op het gemak. Ook tijdens de hoorzitting zou ze me bijstaan. Tot de hoorzitting is het uiteindelijk niet gekomen, één dag hiervoor belde het CIZ om mee te delen dat het bezwaar gegrond was verklaard. Toen begon de onderhandeling v.w.b. een geschikte indicatie/ pakket. Mariska deed voor mij de onderhandelingen wederom op een heel kundige wijze. Het resultaat is dat mijn dochter nu een pakket gekregen heeft dat tweemaal zo hoog is als voorheen. Dank nogmaals voor alle hulp Mariska. Ik had dit nooit zelf gekund.

 

22 januri 2017

Marianne, Heerlen

 

 

Vaak in het gelijk gesteld

 

 

Van geen toegang tot Wlz naar VG05

Een jongetje met Down en leukemie krijgt geen toegang tot de Wlz.omdat hij nog herstellende is van de chemokuren en er dus nog geen eindsituatie bekend is en er daarmee geen sprake is van een blijvende behoefte aan zorg. Aan de hand van medische verklaringen heb ik aan kunnen tonen dat ondanks de winst die nog te behalen is in zijn herstel er nooit sprake zal kunnen zijn van een eindstituatie waarin de jongen een zelfstandig leven zal kunnen gaan leiden.

 

Van geen toegang tot de Wlz naar LG04

In bezwaar heb ik aangetoond dat deze jonge dame, aangewezen is op 24 uurs zorg in de nabijheid vanwege de combinatie van een aangeboren lichamelijke handicap, daarmee samenhangende somatische klachten en een lichte verstandelijke beperking. Hiertoe hebben we aanvullende verklaringen en een recenter IQ onderzoek laten opstellen

 

PGB alsnog toegekend

Ouders van client zijn op gesprek geweest bij het zorgkantoor. Naar aanleiding van dit zogenaamde bewust keuze gesprek heeft het zorgkantoor besloten dat de ouders niet in staat zijn om een PGB te beheren of kwalitatief goede zorg voor hun dochter in te kopen. In bezwaar heb ik onder andere aangegeven dat de vader eigenaar is van een garage en al jarenlang de BTW administratie naar behoren regelt. Zonder hoorzitting heeft het zorgkantoor aangegeven dat client toch in aanmerking komt voor een PGB.

 

Van klasse 2 naar klasse 4

Een jongen met ADHD heeft klasse 2 Begeleiding individueel toegekend gekregen, terwijl hij om Begeleiding individueel klasse 3 en Persoonlijke verzorging klasse 1 heeft gevraagd. In mijn bezwaar heb ik aangevoerd dat de aftrek van 1 uur eigen risico in verband met gebruikelijke zorg na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 22 januari 2014 niet meer toegestaan is. Tevens heb ik aangevoerd dat aftrek vanwege toekenning kortdurend verblijf niet op enige regelgeving is gebaseerd en eveneens niet is toegestaan. Tenslotte heb ik aangetoond dat de jongen op 4 punten Begeleiding nodig heeft, en niet alleen vanwege het wel toegekende toezicht. Volgens de eigen beleidsregels heeft hij recht op klasse 5. Na bezwaar heeft hij nog steeds geen Persoonlijke verzorging toegekend gekregen, maar wel klasse 4 voor Begeleiding individueel.

 

Verantwoording alsnog goedgekeurd

Een meisje met verstandelijke beperkingen heeft een besluit van het Zorgkantoor gekregen dat ze een groot bedrag onjuist verantwoord heeft. In mijn bezwaar heb ik aangetoond dat dit geld correct besteed is aan AWBZ doelen. Dit wordt in het besluit overgenomen. Wel blijkt dat de dienstverlener ten onrechte BTW in rekening heeft gebracht. Slechts de BTW moet worden terugbetaald. Deze BTW is gelukkig door de dienstverlener teruggestort.

 

Rechtbank en Centrale Raad voor Beroep voorzien zelf in de zaak

Een jongen met leukemie heeft een jaar geleden stamceltransplantatie ondergaan. Als gevolg van de leukemie, chemo en complicaties bij de transplantatie kan de jongen nauwelijks meer op zijn benen staan en is 22 uur per dag bedlegerig en moet met alles geholpen worden. In de aanvraag is gevraagd om Begeleiding individueel klasse 6. In de oorspronkelijke beslissing is slechts klasse 2 toegekend. Een andere advocaat heeft in bezwaar geen verhoging van de klasse gekregen. In mijn beroep bij de Rechtbank heb ik onder andere betoogd dat de jongen dusdanig ernstige beperkingen heeft dat er sprake is van zware beperkingen. Hiermee is toekenning van de hoogste klasse binnen de categorie ondersteunen bij vaardigheden/handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid aan de orde. De rechter volgt dit betoog en vernietigd het besluit van het CIZ. Omdat het CIZ volgens de Rechtbank niet anders kan oordelen, besluit de Rechtbank om zelf het besluit van het CIZ aan te passen. De jongen ontvangt met terugwerkende kracht klasse 4 voor Begeleiding individueel in plaats van klasse 2.

 

Het CIZ vecht deze uitspraak in hoger beroep aan. Ik besluit in overleg met de client ook zelf in hoger beroep te gaan om de klasse 4 voor Begeleiding individueel opgehoogd te krijgen tot klasse 5, vanwege het benodigde permanente toezicht. De Centrale Raad van Beroep volgt mijn redenatie en kent klasse 5 toe.

 

Met terugwerkende kracht uitbetaling pgb

Het zorgkantoor besluit in bovenstaande zaak evenwel niet met terugwerkende kracht het budget op te hogen, omdat daarvoor in der tijd geen verantwoording voor is gedaan. Ik heb aangegeven dat de zorg terdegen is besteed. Dat deze rekeningen niet bij de verantwoording ter beschikking gesteld zijn, mag client niet worden tegengeworpen, nu het CIZ zich met hand en tand tot aan de Centrale Raad van Beroep heeft verweerd tegen de benodigde hogere vaststelling van de indicaite. Client heeft de noodzaak niet ingeziend tot het indienen van de bewuste rekeningen omdat deze het vastgestelde bedrag van de toekenning te boven gingen. Ik heb alsnog de rekeningen ingediend en client heeft alsnog uitbetaald gekregen.

 

Met aangepaste rekeningen en zorgbeschrijving goedkeuring verantwoording

Een jonge dame met een verstandelijke beperking heeft een ZZP LVG03. Haar moeder heeft eveneens een verstandelijke beperking en laat de begeleiding van haar dochter aan haar ex-man over, die professioneel coaching en begeleiding geeft. Het zorgkantoor wijst de pgb- verantwoording voor de bestede zorg grotendeels af, omdat Begeleiding Groep niet aan huis geleverd kan worden en niet duidelijk is aan welke zorgdoelen het geld besteed is. Door het aanpassen van de facturen en het opstellen van een overzicht van zorgtaken over de dag, uitgesplitst naar tijdsbesteding voor die zorgtaak is het zorgkantoor van mening dat de verantwoording goedgekeurd kan worden.

 

Met aangepaste zorgbeschrijving en aanvullende verklaringen goedkeuring verantwoording

Een hoogbegaafde jongen met aan autisme gerelateerde beperkingen heeft een pgb, dat ingezet wordt voor de begeleiding bij een landelijke school, gespecialiseerd op juist deze problematiek. De verantworoding wordt grotendeels afgewezen omdat het zorgkantoor in de veronderstelling is dat de behandeling en de scholing ook uit het pgb betaald zijn. In bezwaar heb ik de zorgbeschrijving uitelkaar laten trekken, voor behandeling en begeleiding en ook de facturen daarop aan laten passen. Op deze wijze keurt het zorgkantoor de verantwoording wel goed.

 

Belang van een second opinion

Een hoogbejaarde moeder met Alzheimer, dementie en angsten wordt opgenomen in een verpleegtehuis. Door de daar geboden structuur gaat het steeds beter met mevrouw. Het CIZ besluit de indicatie een zorgprofiel lager toe te kennen, hierdoor heeft zij geen toegang tot het verpleegtehuis meer. Via een second opinion van Welpart, Advies & Consultancy B.V. hebben we aangetoond dat een indicatie voor een hoger profiel meer passend is voor de zorg die mevrouw nodig heeft.

 

 

 

Handig om te weten

Aangepast Speelgoed

Een overzicht van websites met aangepast speelgoed en voorzieningen

Overzicht aangepast speelgoed

 

Aanbevolen sites

Hans de Bruijn; pgb-begeleiding

www.pgb-vg.nl

 

Zorgrechtadvocaten

www.belangenbehartiger.nl

 

Per Saldo; belangenvereniging pgb

www.pgb.nl

 

Stichting Downsyndroom; belangenvereniging met informatie over hulpvragen per levensfase

www.downsyndroom.nl

 

Maaike Wisselo; gezinsbegeleiding in de regio Amersfoort

www.maaikezorgt.nl

 

Handje Helpen; vrijwilligers en stagiaires in de regio Utrecht

www.handjehelpen.nl

 

Hulpverlenende Instanties

Een overzicht van instanties die juridische hulp bieden bij het krijgen van zorg

Overzicht hulpverlenende instanties

COPYRIGHT ©